ΣΣΕ

για την  Κλαδική Σύμβαση Βιβλίου 2010-2011 διαβάστε (για την ώρα) το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Συλλόγου – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010»  [διαβάστε το σε pdf ή σε doc ]

ΣΣΕ _ 2010-2011 (κείμενο)

ΣΣΕ _ 2010-2011 (μισθολογικοί πίνακες)

>Ιούνιος 2012:

Σχετικά με την ισχύ της κλαδικής σύμβασης του συλλόγου μας, παραθέτουμε την πράξη υπουργικού συμβουλίου που ορίζει την ισχύ των συμβάσεων βάσει του ν. 4046/12 (το υπογραμμισμένο με κίτρινο αφορά τη σσε και του κλάδου μας), καθώς και το σχετικο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας [ σχετικη πράξη υπουργικού συμβουλίου & σχετικο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας ]

_________________

σχετικά με τη ΣΣΕ 2009

ΣΣΕ _ Μισθολογικοι Πινακες _ 2009

Advertisement