ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΧΑΡΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  [σε pdf ]

Από 1/11/2009 έως 31/12/2010 

 ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου από 31/10/2009          1127,53

Συνδρομές                                                              1360,00

Οικονομικές ενισχύσεις – εισφορές             2052,00

Πάρτι                                                                         1977,20

Δάνειο από ταμείο αλληλοβοήθειας            1934,00

Από εκδόσεις των συναδέλφων                      548,10

 ΣΥΝΟΛΟ                                               8998,83

 ΕΞΟΔΑ

Προκηρύξεις – έντυπα – αφίσες                                                       1448,00

Υλικά προπαγάνδας (αφισόκολλες, μπογιές, λινάτσα)        126,90

ΔΕΗ (από 9/04/09 έως 8/10/10)                                                    218,85

Ενοίκιο (12/09 – 12/10)                                                                    2486,00

ΟΤΕ (1/10/09 – 30/09/10)                                                              104,00

ΕΥΔΑΠ (18/12/09 – 25/06/10)                                                       11,50

Λειτουργικά έξοδα γραφείων + είδη μπαρ                                 389,86

Εξώδικα                                                                                                      115,00

Δικαστικός αντιπρόσωπος για εκλογές                                  740,00

 Συνδρομές σε Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ( 1/01/09 – 31/12/10 )      218,70                                                                                          

Χαρτικά                                                                                                  43,80

Σφραγίδες                                                                                           40,00

Αγορά ντουντούκας                                                                       65,00

Κοινόχρηστα  (1/08/09 – 31/06/10 )                                    436,50                                           

Ενίσχυση εργαζομένων στην SHELMAN                              50,00                                         

Ταχυδρομικά έξοδα                                                                        50,00                                                                                            

Έξοδα για οργάνωση εκδηλώσεων                                       1290,00

Επιστροφή δανείου στο ταμείο αλληλοβοήθειας           1000,00                        

ΣΥΝΟΛΟ                                                                   8834,11

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ την 31/12/10                    164,72

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.