για τις ΕΚΛΟΓΕΣ του Συλλόγου (Γενάρης 2013)

Ψήφισαν 168 (τον Γενάρη του 2011 είχαν ψηφίσει 197).

Εκλέχτηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι:
 
στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η σύνθεση του Δ.Σ. παρατίθεται, όπως προέκυψε μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα στις 7/2/2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α ν τ ω ν ί ο υ  Ν ί κ ο ς (βιβλιοχαρτοπωλείο ΚΛΕΙΔΑΣ)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μ π α χ ο ύ ρ ο υ  Β ά σ ω (εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑΣ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σ κ ο ρ δ α ρ ά  Α θ η ν ά (βιβλιοπωλείο ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ)
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Π α π α π έ τ ρ ο ς   Π έ τ ρ ο ς (εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ)
ΤΑΜΙΑΣ: Σ τ α μ π ο υ λ ή  Κ α τ ε ρ ί ν α (βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ)
ΕΦΟΡΟΣ: Μ ά ρ κ ο υ  Ά ν ν α – Μ α ρ ί α (βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ)
ΜΕΛΟΣ: Γ κ ό β α ς  Δ η μ ή τ ρ η ς (εκδόσεις ΚΨΜ)
στην ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ λ ά κ η ς  Α ν τ ώ ν η ς (εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΩΝΟ)
Π α λ α ι στ ί δ η ς  Ν τ ί ν ο ς (εκδόσεις ΑΓΡΑ)
Τ ζ ώ κ α ς  Κ ώ σ τ α ς  (εκδόσεις ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ( Ε.Κ.Α. )
Α ν τ ω ν ί ο υ  Ν ί κ ο ς (βιβλιοχαρτοπωλείο ΚΛΕΙΔΑΣ)
Μ ά ρ κ ο υ  Ά ν ν α – Μ α ρ ί α (βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ( Ο.Ι.Υ.Ε. )
Α ν τ ω ν ί ο υ  Ν ί κ ο ς (βιβλιοχαρτοπωλείο ΚΛΕΙΔΑΣ)
Μ ά ρ κ ο υ  Ά ν ν α – Μ α ρ ί α  (βιβλιοπωλείο ΠΑΤΑΚΗ)
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.