για τις εκλογές του Συλλόγου μας (Μάρτης 2017) | συγκρότηση ΔΣ και αντιπρόσωποι στα συνέδρια

Στις 9 και 10 Μάρτη 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου μας με αυξημένη συμμετοχή  συναδέλφων σε σχέση και με τις προηγούμενες εκλογές και σαφή τάση συσπείρωσης.

[το κάλεσμα για τη συμμετοχή στις εκλογές βρίσκεται εδώ]

Εκλέχτηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι και συναδέλφισσες:

στο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Η σύνθεση του Δ.Σ. (που θα ισχύει για την επόμενη περίοδο μέχρι να προχωρήσουμε στην καθιερωμένη εναλλαγή) παρατίθεται, όπως προέκυψε μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα στις 23/3/2017:

Πρόεδρος: Τ α β ο υ λ ά ρ η ς   Μ ά ν θ ο ς  (PUBLIC)
Γενικός Γραμματέας: Γ κ ό β α ς   Δ η μ ή τ ρ η ς  (ΚΨΜ)
Αντιπρόεδρος: Κ ά ν τ ζ ο ς   Γ ι ώ ρ γ ο ς  (ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Γ ι α λ ό γ λ ο υ  Γ ι ά ν ν η ς  (PUBLIC)
Ταμίας: Ν ύ χ τ α ς   Γ ι ώ ρ γ ο ς  (ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
Εφορος: Τ ζ ώ κ α ς   Κ ώ σ τ α ς  (ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ)
Μέλος: Μ α ρ α γ κ ό ς   Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  (ΚΡΙΤΙΚΗ)

στην ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Π α λ α ι σ τ ί δ η ς   Ν τ ί ν ο ς  (ΑΓΡΑ)
Γ ε ρ ο γ ι ω ρ γ ά κ η   Β ά σ ω  (ΥΨΙΛΟΝ)
Λ ά λ ο υ   Ε λ έ ν η  (BEST BOOK HUNTERS)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.):
Μ ά ρ κ ο υ   Α ν ν α Μ α ρ ί α  (ΠΑΤΑΚΗΣ)
Τ α β ο υ λ ά ρ η ς   Μ ά ν θ ο ς  (PUBLIC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ι.Υ.Ε.):
Μ ά ρ κ ο υ   Α ν ν α Μ α ρ ί α  (ΠΑΤΑΚΗΣ)


Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής
Λόντου 6, Εξάρχεια, Αθήνα | 2103820537 – 6980182255 | sylyp_vivliou@yahoo.gr | bookworker.wordpress.com

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.