[ΣΥΒΧΨΑ] ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ [Gr – En – Alb]

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής
Λόντου 6, Εξάρχεια – Αθήνα | 210-3820537 & 6980182255 | sylyp_vivliou@yahoo.gr | bookworker.wordpress.com

Αθήνα 29/11/2019

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ

Το Σωματείο Μεταλλωρύχων του ορυχείο χρωμίου Μπουλκίζα (Sindikata e minatorëve të bashkuar të Bulqizës) ιδρύθηκε στις 17 Νοεμβρίου έπειτα από έγκριση που έλαβε από το αρμόδιο δικαστήριο στις 15 Οκτωβρίου. Είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο ορυχείο χρωμίου στην Αλβανία με πάνω από 600 εργάτες που εργάζονται με άθλιες συνθήκες εργασίας.

Δύο μέρες μετά την επίσημη ίδρυση του σωματείου, ανακοινώθηκε στον πρόεδρο του Σωματείου, Έλτον Ντεμπρέσι (Elton Debreshi) η απόλυσή του από τη διοίκηση της εταιρείας AlbChrome, χωρίς να συντρέχει κανείς πραγματικός λόγος.

Πρόκειται για μια παράνομη και ξεκάθαρα εκδικητική απόλυση που στόχο έχει να φιμώσει τον συνδικαλισμό και να φοβίσει τους εργαζόμενους του ορυχείου. Απέναντι στον εκβιασμό της εργοδοσίας, οι εργάτες του ορυχείου πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από τις εγκαταστάσεις του ζητώντας την επαναπρόσληψη του προέδρου του σωματείου τους.

• Στεκόμαστε αλληλέγγυοι/ες στο Συνδικάτο Μεταλλωρύχων του ορυχείου Μπουλκίζα
• Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη του Έλτον Ντεμπρέσι

Οι μεταλλωρύχοι και οι εργαζόμενοι των Βαλκανίων θα νικήσουν.


Παραθέτουμε παρακάτω το ψήφισμα στα αλβανικά και στα αγγλικά:

SINDIKATA E PUNËTORËVE TË LIBRARIVE DHE SHTËPIVE BOTUESE TË ATTICA, GREQI
sylyp_vivliou@yahoo.gr | bookworker.wordpress.com

Athinë 29/11/2019

DEKLARATË SOLIDARITETI NË MBËSHTETJE TË MINATORËVE SHQIPTARË

Sindikata e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës u shpall më 17 Nëntor 2019, pas aprovimit të gjykatës më datë 15 Tetor. Miniera e Kromit të Bulqizës është më e madhja dhe më e vjetra në Shqipëri, me më shumë se 600 minatorë që punojnë në kushte të vështira dhe paga të ulëta.

Dy ditë pas shpalljes së sindikatës, drejtues të kompanisë Albchrome shkarkuan kryetarin e saj – Elton Debreshi – pa ndonjë arsye reale. Është një veprim i paligjshëm dhe qartësisht hakmarrës, për të frikësuar minatorët dhe për të shtypur vetë-organizimin e tyre.

Pavarësisht kërcënimeve të punëdhënësit, minatorët janë mbledhur jashtë minierës për të kërkuar rikthimin në punë të kryetarit të sindikatës së re.

Në solidaritet me Sindikatën e Minatorëve të Bashkuar të Bulqizës, kërkojmë rikthimin e kryetarit të saj – Elton Debreshi – menjëherë në punë!

Minatorët dhe punëtorët ballkanas do ia dalin!

>>>

WORKERS UNION IN BOOKSTORES & PUBLICATIONS
sylyp_vivliou@yahoo.gr | bookworker.wordpress.com

Athens 29/11/2019

STATEMENT OF SOLIDARITY TO ALBANIAN MINERS

The Miners’ Union of the Bulqiza Chrome Mine (Sindikata e minatorëve të bashkuar të Bulqizës) was founded on November 17th after approval received by the court on 15 October. It’s the largest and oldest chrome mine in albania with over 600 miners working in miserable conditions.

Two days after the official establishment of the Union , it was announced to President of the Union, Elton Debreshi his dismissal by the management of the company AlbChrome, without any real reason.

It is an unlawful and clearly revenge-firing act to silence labour movement and to frighten mine workers.

Against the blackmail of the employer, the miners gather outside the mine asking for the re-recruitment of the president of their Union.

We stand in solidarity with the Miners’ Union and we demand the immediate re-recruitment of Elton Debreshi.

Balkan miners and workers will win.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.