Ψήφισμα συμπαράστασης στην απεργία της 8ης Απρίλη στο εμπόριο στη Γαλλία [Fr – Gr]

Νotre Syndicat des travailleurs des publications, librairies, centres de photocopie, papeterie, commerce d’appareils numériques, de l’ Attique (Athènes, Grèce) exprime sa solidarité et son soutien à nos collègues ouvriers /ères du secteur commerce en France et à CGT Fédération Commerce et Services sur la grève réclamée dès le 8 avril. La grève «pour sauver des vies» a été appelé pour protéger la santé et la vie des ouvriers /ères au commerce, qui à partir du déclenchement de Covid-19 travaillent sans cesse, dans plusieurs cas sans aucune mesure de protection pour eux et leur entourage avec la conséquence dramatique de 10 collègues déjà morts.

Nos collègues en France travaillent dans des circonstances très dures, (travail le dimanche, prolongement de la durée du travail hebdomadaire) c’est pourquoi ils revendiquent plusiers  mesures concrètes pour leur sécurité aussi que la fermeture de commerces non indispensables. Le catalyseur de cette grève était la mort récente d’une collègue de plus à Bercy.

Il est temps de cesser de compter de morts !

La solidarité des ouvriers ne connait aucun frontière. 

Votre lutte est notre lutte

Leurs Profits, nos morts

Syndicat des travailleurs des publications, librairies, centres de photocopie, papeterie, commerce d’appareils numériques, de l’ Attique (Athènes, Grèce)
Lontou 6, Exarcheia – Athens |+30-210-3820537 & +306980182255
sylyp_vivliou@yahoo.gr | bookworker.wordpress.com


Το ψήφισμα συμπαράστασης στα ελληνικά:

Ως Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής , εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας προς την CGT – Federation Commerce et Services (Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Εμπόριο) και σε όλους τους εργαζομένους στο εμπόριο στη Γαλλία για την απεργία τους στις 8 Απριλίου. Η απεργία, που ονομάστηκε «Απεργία για να σώσουμε ζωές», γίνεται για να προστατεύσει την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων στο εμπόριο, οι οποίοι από την έναρξη της πανδημίας του COVID-19 εργάζονται ασταμάτητα, χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας και στη Γαλλία μετράνε ήδη 10 συναδέλφους νεκρούς.

Οι συναδέλφισσες/οι μας στη Γαλλία από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 εργάζονται ασταμάτητα κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες (δουλειά τις Κυριακές, επέκταση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους) και για αυτό απαιτούν περισσότερα μέτρα προστασίας και να κλείσουν τα εμπορικά που δεν είναι ειδών πρώτης ανάγκης. Ο καταλύτης για την απεργία είναι ένας ακόμη θάνατος συναδέλφισσας στο Μπερσύ.

Είναι καιρός να πάψουμε να μετράμε νεκρούς

Η αλληλεγγύη της εργατικής τάξης δεν γνωρίζει σύνορα

Ο αγώνας σας είναι και δικός μας

Δικά τους τα κέρδη, δικοί μας οι νεκροί

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής
Λόντου 6, Εξάρχεια – Αθήνα | 210-3820537 & 6980182255 | sylyp_vivliou@yahoo.gr | bookworker.wordpress.com

* Σε σχέση με το αίτημα των συναδέλφων από τη Γαλλία «…και να κλείσουν τα εμπορικά που δεν είναι ειδών πρώτης ανάγκης», σημειώνουμε ότι αυτό αφορά και τα eshops των εμπορικών καταστημάτων που δεν είναι ειδών πρώτης ανάγκης (και τα αντίστοιχα τμήματα-επιχειρήσεις logistics) και τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά (όπως και στην Ελλάδα), καθώς τα «φυσικά» καταστήματα (όπως κι εδώ) είναι ήδη κλειστά για το καταναλωτικό κοινό.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.