Monthly Archives: Ιανουαρίου 2022

Η Τρίτη 25/1 και η Τετάρτη 26/1 είναι αργίες!

Η Τρίτη 25/1 και η Τετάρτη 26/1 είναι αργίες!

Με βάση τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, η Τρίτη 25/1 και η Τετάρτη 26/1 δεν είναι εργάσιμες ημέρες, είναι αργίες.

Αργία δεν σημαίνει τηλε-εργασία / δεν πηγαίνουμε στη δουλειά /δεν ανοίγουμε τους υπολογιστές.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μας στέλνει μηνύματα μέσω 112 να αποφύγουμε τις “άσκοπες μετακινήσεις”, τη Δευτέρα 24/1 δεν είχε δοθεί καμία κατεύθυνση για την μετάβαση ή όχι στην εργασία, καμία απαγόρευση για την εργασία σε εξωτερικούς χώρους, καμία προστασία των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή ο “πανέτοιμος κρατικός μηχανισμός” κλάταρε νωρίς: έκλεισαν εθνικές οδοί, χιλιάδες παρέμειναν επί ώρες εγκλωβισμένοι/ες στην Αττική Οδό, αποσύρθηκαν τα αστικά λεωφορεία της Αθήνας και χιλιάδες εργαζόμενες-οι έψαχναν τρόπο να γυρίσουν σπίτι τους. Για άλλη μία φορά, η κυβέρνηση εφαρμόζει το δόγμα της “ατομικής ευθύνης” για να αποποιηθεί των κυβερνητικών και εργοδοτικών ευθυνών!

 ​

Αργία δεν σημαίνει τηλε-εργασία / δεν πηγαίνουμε στη δουλειά /δεν ανοίγουμε τους υπολογιστές

· Τρίτη 25/1 και Τετάρτη 26/1, λόγω της αυξανόμενης χιονόπτωσης, των ήδη ακραίων συνθηκών και της ταλαιπωρίας, να εφαρμοστεί η παντού κηρυγμένη αργία. Να λειτουργήσουν μόνο οι δομές υγείας και οι υπηρεσίες ύψιστης ανάγκης.

· Κανείς / καμία στη δουλειά, να μην αφαιρεθεί καμία άδεια και να μην χαθεί κανένα ημερομίσθιο. Το κόστος της κακοκαιρίας να το επωμίζεται η εργοδοσία.

· Έγκαιρη ενημέρωση εργαζομένων με ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Ενώ ήταν αναμενόμενη η κακοκαιρία, πολλές εταιρείες άφησαν εργαζόμενους/ες να πάνε στο χώρο εργασίας τους την Δευτέρα 24/01 για να τους στείλουν στη συνέχεια πίσω στα σπίτια τους εν μέσω ψύχους, με τους δρόμους κλειστούς από το χιόνι και χωρίς ΜΜΜ.

· Κανένα ανοιχτό βιβλιοπωλείο, καμία εργασία σε εξωτερικούς χώρους σε περιπτώσεις κακοκαιρίας.

· Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, αν δεν κηρύσσεται αργία, απαιτούμε για τους εργαζόμενους γονείς ειδική άδεια και όχι τηλεργασία. Η φροντίδα ενός παιδιού δεν αποτελεί αλά καρτ ενασχόληση, αλλά απαιτεί την αμέριστη προσοχή του γονιού.

  •  Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, αν δεν κηρύσσεται αργία και ο εργαζόμενος/η αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών δεν χάνει το μεροκάματό του και δεν του χρεώνεται μονομερώς άδεια. Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους. Η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώνει να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας. (https://www.kepea.gr/adynamia-proseleysis-logo-xioniou#)


Επικοινωνήστε με το Σύλλογο σε περίπτωση ανάγκης!
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ) είναι στο πλευρό κάθε συναδέλφου / συναδέλφισσας ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Advertisement

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Α) Ηλεκτρονικό αίτημα για επίδομα ασθένειας,

Β) Επίδομα ασθένειας λόγω νόσησης από
covid19,

Γ) Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων

Α) Ηλεκτρονικό αίτημα για επίδομα ασθένειας

Με το Ν.5497/14-12-2020 ο ΕΦΚΑ ανέπτυξε web εφαρμογή (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma ) για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για Παροχές σε Χρήμα (επίδομα για ασθένεια, ατύχημα,
επαγγελματική νόσο) στους μισθωτούς εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν.1846/1951.
Η διαδικασία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας αναλύεται σε τέσσερα στάδια:
 Έκδοση από τον ιατρό γνωμάτευσης μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ- εφαρμογή e-prescription, δηλ. όπως τα φάρμακα, οι εξετάσεις κλπ, γνωμάτευση με barcode)
 Υποβολή από τον ασφαλισμένο ηλεκτρονικού αιτήματος στη web εφαρμογή
 Eπιβεβαίωση του εργοδότη περί αποχής από την εργασία του ασφαλισμένου στη web εφαρμογή (αντικαθιστά την χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση εργοδότη)
 Επεξεργασία και έκδοση από το Τμήμα Παροχών της Απόφασης Επιδότησης
Ασθένειας/Ατυχήματος η οποία αναρτάται σε αρχείο (pdf) στη web εφαρμογή, προσβάσιμο στους ασφαλισμένους. (Αυτό το στάδιο δεν έχει ολοκληρωθεί και οι αποφάσεις επιδότησης ταχυδρομούνται).
Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας και τις δομές υγείας (Γενικό Έγγραφο αρ.πρωτ. 487487/29-11-2021) ότι από 1/12/2021 γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικές ιατρικές γνωματεύσεις όταν χορηγείται αναρρωτική άδεια για την χορήγηση Παροχών σε Χρήμα:
“Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας, είτε εξαιτίας επαγγελματικής νόσου, είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη, στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, σας γνωστοποιούμε ότι από 01/12/2021 θα γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις–γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αφορούν τις βεβαιώσεις –γνωματεύσεις:
α) πιθανής ημερομηνίας τοκετού
β) ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα
εργατικό ή μη και επαγγελματική νόσο
γ) αναγγελίας δήλωσης ατυχήματος.”

Πριν την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για επίδομα ασθένειας είναι σκόπιμο να ελεγχθεί η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων του ασφαλισμένου στο Μητρώο του ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα http://www.efka.gov.gr επιλέγοντας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες το πεδίο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml και να γίνει οποιαδήποτε διρόθωση είναι απαραίτητη (ορθή διεύθυνση κατοικίας, τηλ. e-mail κλπ συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN-
GR<25ψηφία> για την πληρωμή του επιδόματος).

Β) Επίδομα ασθένειας από τον ΕΦΚΑ λόγω νόσησης από covid19

Το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) δεν επιδοτεί τους ασφαλισμένους με test (όπως δεν επιδοτεί με την προσκόμιση μιας ακτινογραφίας ή μιας αιματολογικής εξέτασης κλπ) παρά μόνο με ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια.
Ο ΕΦΚΑ επιδοτεί τους εργαζόμενους (εφόσον υφίστανται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις) λόγω νόσησης από covid19 όπως σε όλες τις περιπτώσεις ασθενειών.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν με την πανδημία, σε περίπτωση νόσησης λόγω covid19 οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ιατρό τους (παθολόγο, γενικό ιατρό, πνευμονολόγο κλπ), να ενημερώνουν ότι νοσούν εφόσον έχουν λάβει θετικό test νόσησης και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του θετικού test.
Λόγω της μεγάλης διασποράς της παραλλαγής τύπου “Ο”, νομοθετήθηκε (ΦΕΚ 3/Β’/4-1-2022) ότι η βεβαίωση θετικού rapid test είναι αποδεκτή για τη νόμιμη απουσία από την εργασία κι ως εκ τούτου οι ιατροί μπορούν πλέον να εκδώσουν ιατρική γνωμάτευση που να χορηγεί αναρρωτική άδεια με βάση το θετικό rapid test η οποία γίνεται δεκτή από τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας:
«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».

Καθώς η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής λόγω του περιορισμού (υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ιατροί μπορούν να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις σε μεταγενέστερο χρόνο (αναδρομικότητα ανικανότητας για εργασία) εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα). Χωρίς να αναφέρεται ρητά, είναι σκόπιμο η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης να λαμβάνεται σχετικά σύντομα από τη λήξη της νόσησης.
Επειδή με βάση τον Κανονισμό Ασθένειας του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η επιδότηση της ασθένειας κρίνεται από την ημερομηνία της έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης (αναγγελία της πάθησης), η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο (αρ. Πρωτ. 18328/14-1-2022) με το οποίο γίνεται δεκτή η αναδρομικότητα ανικανότητας για εργασία λόγω νόσησης από covid19:
“Ωστόσο, στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εξαίρεση τα αρμόδια Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e ΕΦΚΑ, κατά την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας όσων ασφαλισμένων νόσησαν με COVID 19, θα λαμβάνουν ως αναγγελία της ασθένειας την ημερομηνία έναρξης της νόσου και όχι την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού.”
Με το ανωτέρω, το Τμήμα Παροχών Ασθένειας δύναται να χορηγήσει το επίδομα ασθένειας από την ημερομηνία της νόσησης και όχι την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης που τις περισσότερες φορές εκδίδεται σε μεταγενέστερο χρόνο.


Επίσης συνοπτικά:
O κατ ́οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες) δεν είναι ασθένεια αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Τυχόν ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν.4522 (ΦΕΚ177/Α/15-9-2020).Η προστασία εργαζομένων γιατί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού δεν είναι ασθένεια αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου ναυπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 39363/1537 (ΦΕΚ4262/Β/30-9-2020).

Γ) Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων


Εργαζόμενος/η που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας/ατυχήματος από τον ΕΦΚΑ δικαιούται Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον το αιτηθεί.
Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy) για το αντίστοιχο Δώρο λόγω επιδότησης από ασθένεια ή και ατύχημα.
Ο ασφαλισμένος επιλέγει στην εφαρμογή το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, στην κατηγορία αιτήματος ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και αναγράφει στα σχόλια : “Να μου χορηγηθεί το Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων (αναλόγως του χρονικού διαστήματος επιδότησης) λόγω επιδότησης ασθένειας”.
Για τη χορήγηση του Δώρου δεν είναι απαραίτητη η προσέλευση στο υποκατάστημα κατοικίας του ασφαλισμένου αλλά υπάρχει και η δυνατότητα προσέλευσης στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ επιλέγοντας ημερομηνία και ώρα για αυτοπρόσωπη προσέλευση.
Το δικαίωμα αίτησης των Δώρων παραγράφεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που γίνεται απαιτητό.
Το επίδομα μητρότητας (119 ημέρες άδειας) δεν είναι άδεια ασθένειας και δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων.
Δεν χορηγούνται Δώρα σε εργαζόμενους/ες σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ εφόσον και ο εργοδότης τους δεν υποχρεούται σε χορήγηση Δώρου για τις ημέρες εργασίας τους.

για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθυνθείτε στο Σύλλογο, ή απευθείας στο συνάδελφο Γιάννη Χατζηγιάννη (6972004219) που ετοίμασε το ενημερωτικό σημείωμα

Εικόνα

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κυριακή 6 Φλεβάρη 11 π.μ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ  22 ΓΕΝΑΡΗ 2022

ΚΑΛΕΣΜΑ
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ) συμμετέχει το Σάββατο 22 Γενάρη, στην κινητοποίηση για την δημόσια υγεία που καλούν σωματεία, φορείς συλλογικότητες…. στο Σύνταγμα στις 12:00 το μεσημέρι, προβάλλοντας τις παρακάτω διεκδικήσεις:

• Παροχή από την εργοδοσία δωρεάν μέσων προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά)
• Ιχνηλάτηση και συχνά τεστ με ευθύνη και έξοδα της εργοδοσίας
• Κανείς στη δουλειά με ασθένεια. Πλήρης στήριξη σε όλους όσους νοσούν με μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη. Πληρωμένη άδεια για την περίοδο αναμονής αποτελεσμάτων/νόσησης/ανάρρωσης, και γονεϊκή άδεια για τη φροντίδα των παιδιών ή των ηλικιωμένων. Όχι στη μείωση της καραντίνας στο 5ήμερο. Να δοθούν οι άδειες ειδικού σκοπού.
• Περιορισμός του αριθμού εργαζομένων ανά χώρο στις δουλειές γραφείου (εσωτερικές), μέτρα φυσικού και τεχνητού εξαερισμού.
• Τηλεργασία για τους ευπαθείς και τους συνοικούντες με ευπαθείς ομάδες και για σε όσους/ες εργαζόμενους/ες το επιλέξουν, με παροχή απαραίτητου εξοπλισμού από την εργοδοσία, χωρίς καμία καταπάτηση του ωραρίου.
• ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Καμία αναστολή συμβάσεων, καμία απόλυση.
• Προσλήψεις γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας και εντατικούς ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας.
• Μέτρα αποφυγής του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς….πύκνωση των δρομολογίων
• Όχι στην αξιοποίηση της πανδημίας ως πρόσχημα για την καταπάτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Όχι στις υποχρεωτικότητες, στα πρόστιμα, στις αναστολές, στις διαθεσιμότητες, στις απολύσεις, στους διαχωρισμούς και τις απαγορεύσεις.

• Στεκόμαστε στο πλευρό των Υγειονομικών, των σωματείων τους και των δίκαιων αιτημάτων τους για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας! Από κοινού αγωνιζόμαστε για να δοθεί ουσιαστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, του ΕΣΥ. Χρηματοδότηση, προσλήψεις, μονιμοποίηση προσωπικού. Να πάρει η κυβέρνηση πίσω την απόφασή της για μείωση κατά 820 εκ. των δαπανών για την υγεία το 2022. Να ανακληθούν οι 7000 αναστολές ανεμβολίαστων υγειονομικών. Άμεση επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας χωρίς αποζημίωση.   

– Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, το επίδομα ανεργίας, ανθρώπινα ωράρια εργασίας, μείωση του χρόνου εργασίας, όχι ελαστικοποίηση και επισφάλεια, δουλειά με δικαιώματα. Όχι ανατιμήσεις στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, στα ενοίκια, στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. 

Η πανδημία για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται, πέρα όλων των άλλων, αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής, εργασίας, κατοικίας, περίθαλψης, μόρφωσης, ψυχαγωγίας.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να διεκδικήσουν αντίστοιχα μέτρα στους χώρους εργασίας τους, να ενημερώνουν τον Σύλλογο για την κατάσταση στο χώρο δουλειάς τους και να καταγγέλλουν φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την αραίωση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα μέτρα που ζητούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για τους χώρους εκπαίδευσης. Να νικήσει η ΖΩΗ!

Καλούμε το συνδικαλιστικό κίνημα να αναλάβει πρωτοβουλίες απέναντι στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης! Σε επαφή με τα σωματεία των υγειονομικών να οργανωθούν κοινές διαδηλώσεις, απεργίες για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της ελευθερίας.

Γενάρης 2022

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 7 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΩΣΤΑ Κ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 7 ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΩΣΤΑ Κ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣΣτις 21/7/2021 πλήθος αγωνιστών/αγωνιστριών συμμετείχε σε προγραμματισμένη δημόσια αντιφασιστική συγκέντρωση στα Προπύλαια.


Ενώ ο κόσμος διαδήλωνε υπέρ της πλήρους και δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης και ενάντια στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και ενάντια στις ακροδεξιές – φασιστικές προκλήσεις και επιθέσεις, τρεις ακροδεξιοί προσπάθησαν να εισχωρήσουν στη συγκέντρωση. Έπειτα από αλλεπάλληλες προκλήσεις από τη μεριά τους, πλήθος αντιφασιστών-αντιφασιστριών αντέδρασε, απομακρύνοντάς τους. 


Τα αντανακλαστικά των αστυνομικών δυνάμεων καταστολής ήταν άμεσα. Επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους αντιφασίστες, διέλυσαν τη συγκέντρωση, κυνήγησαν κόσμο μέχρι τα Εξάρχεια. Αποτέλεσμα αυτού του ανθρωποκυνηγητού ήταν ο τραυματισμός ή/και η σύλληψη αρκετών διαδηλωτών. 


Στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από έρευνα της κρατικής ασφάλειας σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία 7 διαδηλωτές «αναγνωρίστηκαν» ως οι υποτιθέμενοι πρωταγωνιστές του προπηλακισμού των φασιστών στα Προπύλαια.


Το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδεται, έχει ως σκοπό την τιμωρία όποιου διαδηλώνει ενάντια στο φασισμό. Προσπαθεί να εκφοβίσει, αλλά και να εξοντώσει οικονομικά ανθρώπους που έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια να έχουν συνεπή κοινωνική και πολιτική δράση.


Στεκόμαστε στο πλευρό των 7 αντιφασιστών διαδηλωτών. Στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας Κώστα Κ., που είναι ανάμεσά στους 7. Ο συνάδελφος είναι γνωστός στον κλάδο του Βιβλίου για τη στάση του, τη συναδελφικότητά του, τη συνέπεια που τον διακρίνει στη συμμετοχή του στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.


ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 7 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ

Ο  ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ – ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ 

Oλοκληρώθηκε η 1η φάση (μέσα στο 2021) του ταξιδιού των Ζαπατίστας στην Ευρώπη

Oλοκληρώθηκε η 1η φάση (μέσα στο 2021) του ταξιδιού των Ζαπατίστας στην Ευρώπη
Ο Σύλλογός μας στήριξε, όσο οι δυνάμεις μας το επέτρεψαν, την προσπάθεια του «Πανελλαδικού Συντονισμού για την υποδοχή των Ζαπατίστας». Οι Ζαπατίστας θα επιστρέψουν στην Ευρώπη την Άνοιξη του 2022, οπότε αναμένονται και στην Ελλάδα. Ως ΣΥΒΧΨΑ θα στηρίξουμε την προετοιμασία της υποδοχής τους
Δύο ενημερωτικά κείμενα σχετικά με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Ταξιδιού: 


1. Ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συντονισμού για την υποδοχή των Ζαπατίστας

Μια αντιπροσωπεία του Πανελλαδικού Συντονισμού για την Υποδοχή των Ζαπατίστας συναντήθηκε στη Βαρκελώνη, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, με αντιπροσωπεία του ζαπατίστικου Γενικού Συντονισμού του Ταξιδιού για τη Ζωή.

Επιδιώξαμε αυτή τη συνάντηση, καθώς η πρώτη φάση του Ταξιδιού για τη Ζωή στην Ευρώπη των αποκάτω ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου, και σε αυτή την πρώτη φάση δεν ήταν δυνατό να έρθουν στην Ελλάδα οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι ζαπατίστας (λόγω μιας κυβερνητικής απόφασης που απαγορεύει την είσοδο στη χώρα πολιτών από πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και το Μεξικό, με πρόσχημα την πανδημία. Βλ. και την ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συντονισμού στις 15/10 https://karavanizapatista.espivblogs.net/2021/10/15/anakoinosi-toy-panelladikoy-syntonismoy-schetika-me-tin-anavoli-tis-episkepsis-ton-zapatistas-sti-geografia-mas/). Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε από κοινού και διά ζώσης τις δυνατότητες πραγματοποίησης του Ταξιδιού για τη Ζωή στη δική μας γεωγραφία στην επόμενη φάση του.

Η συνάντηση –που πραγματοποιήθηκε χάρη και στην εγρήγορση και την αλληλεγγύη του Τοπικού Συντονισμού της Καταλονίας που μας φιλοξένησε, δείχνοντας έμπρακτα ότι το Ταξίδι δεν γνωρίζει σύνορα– έγινε σε συντροφικό κλίμα και με αμοιβαία κατανόηση των δυσκολιών και εμποδίων που βάζουν τα κράτη, τόσο στο Μεξικό (όπου οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι ζαπατίστας είχαν να αντιμετωπίσουν ρατσιστικές και απαξιωτικές συμπεριφορές και απίστευτες ταλαιπωρίες μέχρι να εκδοθούν τα διαβατήριά τους) όσο και στην Ελλάδα (όπου ισχύει ο αποκλεισμός εισόδου στη χώρα σε πολίτες κρατών με τα οποία δεν έχει ισχυρές οικονομικές συμμαχίες ή/και συναλλαγές). Κυρίως όμως επιβεβαιώθηκε η κοινή επιθυμία μας να παλέψουμε για να αρθούν τα όποια εμπόδια και να συναντηθούμε στη γεωγραφία αυτή που λέγεται Ελλάδα. Οι σύντροφοι ζαπατίστας του Γενικού Συντονισμού μάς είπαν ότι προτεραιότητά τους για τη δεύτερη φάση του Ταξιδιού για τη Ζωή είναι να επισκεφτούν τις χώρες εκείνες όπου διάφοροι περιορισμοί δεν έκαναν εφικτό το Ταξίδι στην πρώτη του φάση – και η Ελλάδα είναι σίγουρα μία από αυτές. Μας τόνισαν ότι δεν πρέπει να αποκαρδιωνόμαστε, γιατί θα έρθουν. Στην παρούσα συνάντηση δεν ήταν δυνατό να οριστούν ακριβείς ημερομηνίες, καθώς θα πρέπει, με την επιστροφή τους στις ζαπατιστικές κοινότητες στην Τσιάπας, να αποφασίσουν συλλογικά για την επόμενη φάση του Ταξιδιού, αποτιμώντας και τις εμπειρίες από την πρώτη του φάση. Ωστόσο, μας είπαν ότι θα λάβουν υπόψη τους την πρότασή μας να τους υποδεχτούμε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2022, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους.

Τέλος, μας ζήτησαν να μεταφέρουμε στον κόσμο των συλλογικοτήτων που απαρτίζουν τον Πανελλαδικό Συντονισμό, αλλά και σε όλο τον κόσμο που στήριξε την οργάνωση της υποδοχής τους και περίμενε να τους συναντήσει για να ακούσει για τους αγώνες τους και να μιλήσει για τους δικούς του, το ακόλουθο μήνυμα:

«Έχουμε έναν κοινό εχθρό που ονομάζεται νεοφιλελευθερισμός και είναι αποφασισμένος να καταστρέψει τον πλανήτη Γη, και το βλέπουμε αυτό καλά, όπως για παράδειγμα συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το γνωρίζετε και εσείς καλά από τους τόσους πολλούς αγώνες σας, όπως π.χ. για το νερό, ενάντια στις εξορύξεις και στα αιολικά πάρκα. Από τους αγώνες των νέων και των φοιτητών, και αυτό είναι τέλειο. Γιατί οι νέοι είναι το μέλλον και οι κληρονόμοι των αγώνων, αλλά αυτό εξαρτάται από το πώς θα τους το δείξουμε. Σας λέμε επίσης να κρατήσετε την ενότητά σας, τη συνέλευσή σας και το συντονισμό σας. Εμείς οι ζαπατίστας είμαστε πολύ μικροί απέναντι στον καπιταλισμό, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πολλοί αυτοί που αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτό το τέρας. Είναι σημαντικό, γιατί αυτό το τέρας προκαλεί τεράστια φτώχεια, ασθένειες, ρύπανση του περιβάλλοντος, του νερού, του αέρα, των ποταμών, καταστροφή της υγείας. Πρέπει να υπερασπιστούμε όλοι και όλες μαζί τη μητέρα γη γιατί είναι σημαντικό να ζήσουμε. Γιατί τρεφόμαστε και ευχαριστούμε τη μητέρα γη, ξεδιψάμε και ευχαριστούμε τη μητέρα γη, αναπνέουμε και ευχαριστούμε τη μητέρα γη. Αυτά είναι τα λόγια μας.»

Ως Πανελλαδικός Συντονισμός επιμένουμε στη σημασία του Ταξιδιού για τη Ζωή, στην επιθυμία να συναντηθούν οι αγώνες μας και οι αγωνίες μας με την εξεγερμένη αξιοπρέπεια των ζαπατίστας, εμπνεόμαστε και στεκόμαστε σταθερά αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες με τις ζαπατιστικές κοινότητες, και δεν ξεχνάμε όσα συνυπογράψαμε και κάναμε δικά μας στην κοινή Διακήρυξη για τη Ζωή της 1ης Ιανουαρίου 2021:

«Μας ενώνουν μόνο πολύ λίγα πράγματα:

Μας ενώνει το ότι νιώθουμε δικούς μας τους πόνους της γης: τη βία κατά των γυναικών˙ τον διωγμό και την περιφρόνηση εκείνων που έχουν διαφορετική συναισθηματική, ψυχολογική και σεξουαλική ταυτότητα˙ τον αφανισμό της παιδικής ηλικίας˙ τη γενοκτονία των αυτόχθονων˙ τον ρατσισμό˙ τον μιλιταρισμό˙ την εκμετάλλευση˙ τη λεηλασία˙ την καταστροφή της φύσης.

Μας ενώνει η αντίληψη ότι για τους πόνους αυτούς ευθύνεται ένα σύστημα. Ο δήμιος είναι ένα σύστημα εκμετάλλευσης, πατριαρχικό, πυραμιδοειδές, ρατσιστικό, ληστρικό και εγκληματικό: ο καπιταλισμός.

Μας ενώνει η γνώση ότι είναι αδύνατο να μεταρρυθμίσουμε αυτό το σύστημα, αδύνατο να το εκπολιτίσουμε, να το αμβλύνουμε, να το λειάνουμε, να το εξημερώσουμε, αδύνατο να το εξανθρωπίσουμε.

Μας ενώνει η δέσμευσή μας να αγωνιστούμε, παντού και κάθε ώρα και στιγμή –ο καθένας και η καθεμιά στο χώρο της– ενάντια σε αυτό το σύστημα μέχρι να το καταστρέψουμε ολοκληρωτικά. Η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από την καταστροφή του καπιταλισμού. Δεν παραδινόμαστε, δεν ξεπουλιόμαστε, δεν υποτασσόμαστε.

Μας ενώνει η βεβαιότητα ότι ο αγώνας για την ανθρωπότητα είναι παγκόσμιος. Όπως η εν εξελίξει καταστροφή δεν γνωρίζει σύνορα, εθνικότητες, σημαίες, γλώσσες, κουλτούρες, φυλές, έτσι και ο αγώνας για την ανθρωπότητα είναι σε όλους τους τόπους κάθε στιγμή.

Μας ενώνει η πεποίθηση ότι είναι πολλοί οι κόσμοι που ζουν και αγωνίζονται στον κόσμο. Και ότι κάθε αξίωση για ομογενοποίηση και ηγεμονία είναι επίθεση ενάντια στην ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης: την ελευθερία. Η ισότητα της ανθρωπότητας βρίσκεται στο σεβασμό της διαφορετικότητας. Η ομοιότητά της βρίσκεται στην ποικιλομορφία της.

Μας ενώνει η συνειδητοποίηση ότι αυτό που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε δεν είναι το να επιβάλλουμε το βλέμμα μας, τα βήματά μας, τις συντροφιές, τους δρόμους και τους προορισμούς μας, αλλά το να ακούσουμε και να κοιτάξουμε τον άλλον που, αν και διαφορετικός, έχει την ίδια λαχτάρα για ελευθερία και δικαιοσύνη».

– Οι ζαπατίστας θα έρθουν!

– Οι αγώνες θα συναντηθούν!

– Οι καρδιές μας θα χορέψουν!

28 Νοεμβρίου 2021


 

2. Ανακοίνωση της Ζαπατίστικς Συντονιστικής Επιτροπής Έκτη  Συντονισμός για τη Ζωή – Κεφάλαιο Ευρώπη

Στις οργανώσεις, τα κινήματα, τις ομάδες, τις συλλογικότητες, τους αυτόχθονες  λαούς και τα άτομα από τις διάφορες  γεωγραφίες της γης που είναι  γνωστή πλέον ως Slumil K’ajxemk’op – Ανυπότακτη Γη.

Από τη Ζαπατιστική Αποστολή «Η Εκτός Εποχής»

Συντρόφισσες, συντροφόες, σύντροφοι:

Αδελφόες, αδελφές, αδελφοί

Σας στέλνουμε χαιρετισμούς  από τα βουνά του νοτιανατολικού Μεξικού και σας ενημερώνουμε ότι ήδη βρίσκονται στις αντίστοιχες κοινότητες και θέσεις τους όλες οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι της αερομεταφερόμενης αποστολής που τους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2021 σας επισκέφτηκαν στις αντίστοιχες γεωγραφίες σας.

Στις 14 Δεκέμβρη, 21:34 ζαπατιστική ώρα -20:34 ώρα Μεξικού-,  03:34 της 15ης Δεκέμβρη -ώρα της Slumil K’ajxemk’op-, επιβεβαιώθηκε ότι όλες και όλοι βρίσκονται ήδη στις περιοχές, τις κοινότητες και τις θέσεις τους.

Φτάσαμε όλες και όλοι καλά, σώοι και αβλαβείς. Αν και όλες και όλοι μας κινητοποιημένοι και συγκινημένοι από τις μέρες και νύχτες που μας επιτρέψατε να μοιραστούμε μαζί σας. Γυρίσαμε με μια πληγή στην καρδιά, μια πληγή ζωντανή. Μια πληγή που δεν θα αφήσουμε να κλείσει.

Τώρα έχει σειρά να μελετήσουμε τις σημειώσεις μας για να ενημερώσουμε τους λαούς και τις κοινότητές μας για όλα όσα μάθαμε και δεχτήκαμε από εσάς: τις ιστορίες σας, τους αγώνες σας, την αντίστασή σας, την ανυπότακτη ύπαρξή σας. Και πάνω απ’ όλα, την αγκαλιά ανθρωπιάς που δεχθήκαμε από τις καρδιές σας.

Όλα όσα σας φέραμε ήταν από τους λαούς μας. Όλα όσα πήραμε από εσάς είναι για τις κοινότητές μας.

Για όλα αυτά, για τη φιλοξενία σας, την αδελφοσύνη σας, για τα λόγια σας, την προσοχή σας, το βλέμμα και τη ματιά σας, τα φαγητά και τα ποτά σας, τη διαμονή που μας προσφέρατε, για την συντροφιά σας, την ιστορία σας, για τη συλλογική αγκαλιά της καρδιάς που είστε, σας λέμε:

Kiitos
Danke schön
Hvala ti
Благодаря ти
Gràcies
Děkuju
Grazie
Hvala vam
Tak skal du have
Ďakujem
Aitäh
Eskerrik asko
Merci
Diolch
Grazas
Σας ευχαριστούμε
Köszönöm
Thanks
Go raibh maith agat
Paldies
Ačiū
Ви благодарам
Takk skal du ha
Dziękuję Ci
Obrigada
Mulțumesc
Спасибо
Хвала вам
Tack
Teşekkürler

¡Gracias SLUMIL K´AJXEMK´OP!

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, γιατί ο αγώνας για τη ζωή δεν έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε και πολλές αγκαλιές να μοιραστούμε.

Τα λέμε σύντομα, συντρόφια.

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού.

Εκ μέρους της ζαπατιστικής «Η Εκτός Εποχής».

Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μοϊσές.Συντονιστής.
Μεξικό, Δεκέμβριος του 2021.

«Πάρε ένα ντεπόν και έλα για δουλειά»…

«Πάρε ένα ντεπόν και έλα για δουλειά»…

Αυτές οι λέξεις στάλθηκαν με sms από προϊστάμενο σε συνάδελφο του καταστήματος Αγίου Δημητρίου που παρουσίαζε συμπτώματα και τελικά βρέθηκε θετική σε covid. Αργότερα βρέθηκε θετικό και το μισό σχεδόν προσωπικό του καταστήματος. Αυτές οι λέξεις που καταπατούν κάθε έννοια εργατικού και ανθρώπινου δικαιώματος, συνοψίζουν με γλαφυρό τρόπο τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στα καταστήματα Public & Media Markt.

Δεν ήταν απλά μία υπερβολική ή μια κακιά στιγμή ενός προϊσταμένου που κυκλοφόρησε στα social media. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο εν μέσω πανδημίας, όταν η απουσία των εργαζομένων για λόγους υγείας και οι αναρρωτικές άδειες ενοχοποιούνται συστηματικά από ανωτέρους και στελέχη της εταιρείας ακόμη και με αυταρχικές και εκφοβιστικές τακτικές. Ήταν μαθηματικά βέβαιο όταν, κατά κύριο λόγο, άνθρωποι με τέτοιες συμπεριφορές ανελίσσονται στην ιεραρχία της εταιρείας και η διοίκηση της εταιρείας κάνει τα στραβά μάτια στις αυθαιρεσίες τους. Ήταν μαθηματικά βέβαιο όταν η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια συνολικά στην εργοδοτική ασυδοσία και αυθαιρεσία και σε όλη την περίοδο της πανδημίας γράφει και ξαναγράφει το εργατικό δίκαιο στα μέτρα των εργοδοτών.

Τα πρόσφατα γεγονότα όμως στο κατάστημα του Αγ. Δημητρίου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στους εργαζόμενους σε όλα τα καταστήματα είναι δεκάδες και προφανώς για αυτό φταίει η εξουθένωσή μας, με τα 10ωρα και 11ωρα που δουλεύουμε για να καλύψουμε ελλείψεις προσωπικού που είναι γνωστές εδώ και μήνες ή πολύ χειρότερα που δημιουργήθηκαν λόγω νόσησης από Covid. (Η γραφική ενίσχυση με εποχιακούς/πιόνια και πρώην εργαζομένους/ες που έχουν παραιτηθεί και έρχονται για 3 μέρες για Black Friday και μετά ξανάρχονται τα Χριστούγεννα για 2-3 εβδομάδες είναι στάχτη στα μάτια μας.) Φταίει η μεταφορά εργαζομένων από το ένα κατάστημα στο άλλο ειδικά όταν δεν έχουν ενημερωθεί καν, ότι αναπληρώνουν νοσήσαντες. Φταίει το πάστωμα υπεράριθμων εργαζομένων μέσα στις ήδη ξέχειλες από εμπορεύματα αποθήκες web για την ταχύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών. Φταίει η μετατροπή κοινόχρηστων χώρων σε άτυπες αποθήκες υπεραποθέματος εμπορευμάτων. Φταίει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που προφανέστατα είναι ραμμένο στα μέτρα των εργοδοτών. Βοηθά η αυταρχική, χειριστική, απάνθρωπη και εγκληματική για την δημόσια υγεία συμπεριφορά προϊσταμένων και στελεχών όπως ο παραπάνω. Δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να γίνονται ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές!

Για να κοπεί ο βήχας…:

1. Σε περίπτωση που εμφανίσουμε συμπτώματα δεν πάμε για δουλειά. Απαιτούμε με έξοδα της εταιρείας να γίνει μοριακό test. Το ίδιο και σε περίπτωση που έχουμε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Δεν ανεχόμαστε σε καμία των περιπτώσεων πιέσεις από διευθυντές, som ή υπεύθυνους και τις κοινοποιούμε άμεσα στο σωματείο.

2. Σε περίπτωση που βγούμε θετικοί το κοινοποιούμε άμεσα στο σωματείο και στους συνάδελφους/φίλους με τους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή. Δεν είναι ζήτημα ατομικό, δεν είναι ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Προστατεύουμε ο ένας τον άλλο και βοηθάμε το σωματείο να πιέσει την εργοδοσία για την λήψη άμεσων μέτρων.

3. Αν έχουμε συμπτώματα και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ δεν πάμε στη δουλειά. Δικαιούμαστε αναρρωτική άδεια, δεν χρεωνόμαστε μέρες από την κανονική μας άδεια ή αναπλήρωση μέσω υπερωριών λόγω προληπτικής καραντίνας. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο καραντίνας αν βγούμε θετικοί. Επισκεπτόμαστε μετά το πέρας της καραντίνας πνευμονολόγο που μας χορηγεί αναρρωτική άδεια.

Η υγεία και η αξιοπρέπεια μας είναι αδιαπραγμάτευτες!

Η εργοδοσία αντί να σπαταλά χρόνο διαψεύδοντας στα social media τα αίσχη των στελεχών της να πάρει άμεσα μέτρα για την υγεία των εργαζομένων της.

Απαιτούμε:

– Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ

– Να αλλάξει το απαράδεκτο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ

– Πραγματικά μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους

– Αυξήσεις μισθών – Υπογραφή ΣΣΕ

Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρεία RetailWorld A.E.- Καταστήματα Public

email επικοινωνίας: public.wor@gmail.com

Facebook: Σωματείο Εργαζομένων Public